Kemnevall Saddle Collection


Kemnevall Saddles är en kollektion sadlar framtagen tillsammans med Collbert Brothers. Sadlarnas funktion har stort  fokus på hästens rygghälsa och ryttarens position i sadeln. 

Min vision är ” målet jag delar med dig är en hållbar häst ” och det genomsyrar arbetet med varje sadel 

Jag har valt att jobba med en gedigen ullbossa för att kunna justera sadlarna till perfektion efter varje häst 
Alla sadlar har UG - system . Ett system som är framtaget för att kunna justera formen på sadeln åt båda håll 

Alla sadlar har bred avlastande kanal och kan justeras till stor del efter varje häst unika form

Varje sadel som utvecklas har en tanke , en känsla och en strävan mot en hållbar häst 


Alla Sadlar från Kemnevall
Collection är utrustad med Universal gullet - bomändringsystem