Målet vi delar med dig är en hållbar häst 


Sadelutprovning med fokus på helheten med ett
kompetens team där vi provar ut över 2000 sadlar per år - där hästens hälsa är det viktiga målet och eran kommunikation med sadeln som länk är avgörande - vi vill inte att du ska behöva byta sadlar löpande - vi tar ansvar 

Kemnevall Jumping Al In

Fantastisk hoppsadel med optimal balans 
Tar rejält höga mankar och tack vare sin korta anläggningsyta och framåtskurna stöd bär den upp längre ryttare på kortare ytor men även både raka och lätt svängda ryggar 
Bred kanal 
Trapetzius avlastande ullbossor 
Ändringsbar bomvidd från narrow - xxwide 

Pris från 33900:-