Behöver du av någon anledning sälja din Kemnevall sadel ? 

Våra återförsäljare har ofta kunder som letar begagnade sadlar från Kemnevall Collection. Kontakta en återförsäljare för att få värdering . Lämna sadelnummer och bilder för att få en korrekt värdering . Dom flesta återförsäljarna tar mellan 20-30% i förmedlingsarvode . Då ingår försäkring , annonsering , kontroll av stoppning och framförallt en korrekt inpassad sadel till nästa kund som du slipper få i retur. 

 
Spara faktura med sadelnummer - skicka med till den nya ägaren ihop med garanti bevis 
Se över att sadeln är i gott skick - vi står inte för förslitningsskador 
Sadlar är en förbrukningsvara - var realistiska i era förväntningar vid eventuell försäljning